För musiker av musiker

digital gestaltning 

Med inriktning på digital gestaltning i form av bild och ljud.
Jag har arbetat med visuell och audiell kommunikation tillsammans med bl.a. utställare på museum. Mitt mål är att kunna ge ett digitalt redskap för att berätta en historia, förmedla en känsla eller sälja en idé.
Den tekniska utvecklingen har förändrats en hel del de senaste åren och har gett mer möjligheter med mindre medel. Mycket av mitt arbete handlar om digital bildredigering, men ljus, ljud och bildkomposition är lika viktigt.
Som fotograf vill jag förstå hur beställaren av en bild tänker, vilka önskemål som finns, till exempel hur bild och text ska samspela. 

  • Bra bild och ljud ska det självklart vara

småkryp

När kameran är inställd på närgångna makron så finns så många detaljer som man kan finna intressanta in i bilden
Jag vill att mina bilder ska få folk att slå upp ögonen och lägga märke till saker och jag vill nå fram till betraktaren. Min utgångspunkt är att visa några av våra medpassagerare på jorden i form av insekter och andra varelser som man kan hitta i våra trädgård.
Jag är övertygad om att det finns mer som förenar oss än som skiljer oss åt. Det är detta som är anledningen till att min kamera ofta söker sej ner till insekternas ögonhöjd.